top of page

TIN TỨC 

SỰ KIỆN

Giải thưởng Thiết kế VMARK Việt Nam với sứ mệnh: ​

  • Là TIẾNG NÓI của CỘNG ĐỒNG THIẾT KẾ tại Việt Nam.

  • Trao quyền cho TÀI NĂNG THIẾT KẾ và xúc tiến việc hợp tác, kết nối  doanh nghiệp và chuyển đổi kinh tế bằng thiết kế.

với nhiều hoạt động như: ​

  • DESIGN VOICES - DIỄN ĐÀN THIẾT KẾ

  • TUẦN LỄ THIẾT KẾ VIỆT NAM 

  • GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ & CÁC CUỘC THI

  • HỘI NGHỊ THIẾT KẾ

  • TRIỂN LÃM THIẾT KẾ

  • KẾT NỐI THIẾT KẾ & DOANH NGHIỆP

  • GÍAO DỤC, ƯƠM MẦM THIẾT KẾ

HÀNH TRÌNH VMARK 2024

DESIGN

ROUNDTABLE

& NETWORKING

Your Well-Being

Our Design

Dec . 2023

Rock Balancing
bottom of page