top of page
Main Theme

GIỚI THIỆU

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK

Dấu ấn định hình chuẩn mực cho ngành Thiết kế nhằm tạo niềm tin, đồng thời tôn vinh và cùng nhau xây dựng Cộng Đồng Thiết Kế Việt Nam bền vững.

banner web-02.jpg
DSC04610-2.jpg

Về VMARK

Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK là hệ thống Giải thưởng Thiết kế Quốc gia được trao quyền bởi Hiệp hội Thiết kế VDAS | TP.HCM . Việt Nam tôn vinh các thiết kế xuất sắc, sự đổi mới trong thiết kế và sáng kiến thiết kế thông qua sàng lọc bởi hội đồng giám khảo chuyên nghiệp từ các hiệp hội thiết kế quốc tế.

 

Là biểu tượng và sáng kiến nâng tầm ngành Thiết kế sáng tạo, Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK được tổ chức thường niên và vinh danh trong Tuần lễ Thiết kế Việt Nam VMARK – Đêm Gala trao giải nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thể loại giải thưởng

Ban giám khảo

BGK HOME AWARD-01.png

Dự án đạt giải 2023

Đối Tác VMARK

Logo BGK-01 (1).png

Hệ Thống VMARK

VDAS_VMARK Logo System3 .png
VDAS_VMARK Logo System2 .png
VDAS_VMARK Logo System4 .png
bottom of page