top of page

Giải Thưởng VMARK 2023
Nội Thất . Kiến Trúc . Sản Phẩm

Chủ đề chính

"ĐỊNH HÌNH CHẤT SÁNG TẠO VIỆT NAM"

winner 2023 gold.png
winner 2023 silver.png
winner 2023.png

Những dự án đạt các giải thưởng này là niềm tự hào của chúng tôi, đánh dấu một năm đầy cảm xúc và thành công trong hành trình tìm kiếm sự đột phá và đẳng cấp.

Giải VÀNG . VMARK 2023

gold winners
c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Confidential Wellness Center

Designed by:

HKS Asia Pacific Design Consulting Pte Ltd

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

ECO-CYCLE PAVILION

Designed by:

NIWA Architects

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Lucima Cebu

Designed by:

Saraiva + Associados (S+A)

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

MOON BRIDGE

Designed by:

FRACTAL Architecture & Design

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

PROSPORTS NGHI XUAN FACTORY OFFICE

Designed by:

G-I Contracting

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

SOSO STATION

Designed by:

DESIGN & CREATIVE ASSOCIATES

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

THE ROUGE

Designed by:

Inrestudio

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

THE YACHT Hotel by DC

Designed by:

KAZE Interior Design Studio

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

VUNG TAU Hotel

Designed by:

DEWAN Architects

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Y? LOUNGE

Designed by:

THE LAB SAIGON

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

DAI AN APARTMENT

Designed by:

H2

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

LONG AN Museum & Library

Designed by:

Van Aelst I Nguyen & Partners

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

MIrò

Designed by:

SPX Lab

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

ORA Pure Mindfulness

Designed by:

STUDIO MASSIMO MUSSAPI

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

PRUDENTIAL VIETNAM Headquarters

Designed by:

BOHO Décor

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

THE GLOBAL CITY SALE GALLERY

Designed by:

VERTICAL STUDIO

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

THE TRIEU INSTITUTE

Designed by:

Sawadeesign

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

VIETSING Kindergarten and Elementary School

Designed by:

MAS Architecture

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

XFORCE_project

Designed by:

Mitsubishi Motors Corporation

Giải BẠC . VMARK 2023

Silver winners
c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

4th BELGO brewery

T3 Architect

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

BOTANY COLLECTION

G+FURNITURE TEAM

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CHICKITA Flame Grilled Chicken Restaurant

GEMA ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN COMPANY

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CONCENTRIX VietNam

HUYNCHI

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CROWNE Plaza Vinh Yen City Centre

PASBW-DWP

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

DORAYAKI HOUSE

Space Design Archgroup SDAG

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

Hasbro Office

VACONS

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

THE NEST MODULAR HOUSING

ROOM+ Design & Build

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

WOVEN SCREEN OFFICE

NIWA Architects

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

ANGEL'S SHARE BAR

Eigh-T Architects

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CHANCOS

RUKI HUYNH

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CHÕNG - Day Bed

SEMA GROUP

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

CP VietNam Head Office

MH architects

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

DE LAGI LUXURY VILLA

Co-IDB

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

HAO YU Grilled Fish

GALAXYCONS

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

MAISON K

NGHIA-Architect

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

TRẠM "CHẠM"

6H Modular

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

ZANNIER Hội An Resort

Lưu Hoàng Anh Thi

View more:

Chia sẻ trải nghiệm chiến thắng

của các Winners tại Vmark Design Awards 2023

Mrs. FONG-CHAN PAW ZEUTHEN

Founder & Chairwoman | KAZE Interior Design Studio

Gold Winner of Project: THE YACHT Hotel by DC

Mr. James Atkinson

Director | Fractal Architecture & Design

Gold Winner of project MOON BRIDGE

Mr. Naoki Akita

Program Design Director | Mitsubishi Motors Corporation

Gold Winner of project XFORCE_project

MAS Architecture

Gold winner of project VIETSING Kindergarten and Elementary School

BOHO Décor

Gold winner of Project PRUDENTIAL VIETNAM Headquarters

Mr. Nguyen Duc Khanh

H2

Gold winner of Project DAI AN APARTMENT

winner share
bottom of page