top of page
QHOME.jpg

Ban Giám Khảo Quốc Tế Giải Thưởng VMARK

Nâng tầm thiết kế xuất sắc

Cam kết của Giải Thưởng Thiết Kế VMARK luôn thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế tại Việt Nam. VMARK luôn tự hào với sự hỗ trợ & đồng hành của Ban Giám Khảo Quốc Tế từ các Nhà lãnh đạo các Hiệp Hội Thiết Kế, các Giáo sư Đại học và các chuyên gia hàng đầu trên khắp thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự uy tín của giải thưởng VMARK.

Đa dạng chuyên môn

Ban Giám Khảo Quốc Tế bao gồm những chuyên gia có trình độ chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực thiết kế, kiến trúc. Kiến thức và kinh nghiệm đa dạng của họ đảm bảo việc đánh giá toàn diện, công bằng và không thiên vị cho các dự án đề cử giải thưởng.

Quan điểm toàn cầu

Nhận thức rằng thiết kế vượt qua ranh giới, Ban Giám Khảo luôn mang đến góc nhìn toàn cầu trong quá trình đánh giá. Điều này không chỉ làm phong phú tiêu chí đánh giá mà còn phản ánh cam kết của giải thưởng đối với việc công nhận những thiết kế có tầm ảnh hưởng trên mọi quốc gia.

Liên kết uy tín

Các thành viên của Ban Giám Khảo đều có liên kết với các tổ chức thiết kế quốc tế uy tín, các viện đại học và các tổ chức hàng đầu trong ngành. Sự tham gia của họ làm nổi bật ý nghĩa, đảm bảo tăng uy tín của Giải Thưởng Thiết Kế VMARK trên cộng đồng thiết kế toàn cầu.

Cam kết đối với xuất sắc

Mỗi thành viên của Ban Giám Khảo đều có thành tích kiến thức chứng minh trong việc đóng góp cho sự tiến bộ của thiết kế, cam kết đối với sự đổi mới và niềm đam mê trong việc công nhận và nuôi dưỡng tài năng. Sự đồng hành đã đảm bảo để các dự án được Giải Thưởng Thiết Kế VMARK trở thành một biểu tượng xuất sắc thiết kế tại Việt Nam.

Đánh giá khách quan

Ban giám khảo quốc tế cam kết tiến hành đánh giá công bằng và khách quan các bài dự thi, đảm bảo rằng những thiết kế xứng đáng nhất đều được công nhận. Sự sáng suốt tập thể của họ đặt ra tiêu chuẩn cao cho sự xuất sắc và đổi mới trong bối cảnh thiết kế của Việt Nam.

Ban Giám Khảo Quốc Tế của Giải Thưởng Thiết Kế VMARK không chỉ là một ban giám khảo mà còn là một minh chứng cho sự cam kết đối với việc nâng tầm các thiết kế xuất sắc. VMARK mời gọi các nhà thiết kế, những doanh nghiệp có tầm nhìn đổi mới cùng tham gia vào chuyến hành trình này và đóng góp vào sự nâng cao vị thế của thiết kế Việt Nam hòa nhập quốc tế.

BAN GIÁM KHẢO QUỐC TẾ

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK 

THAM GIA GIẢI THƯỞNG 2024

"Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK nhằm tôn vinh và phát huy những thành tựu thiết kế nổi bật nhất trong các ngành và đa dạng các lĩnh vực."

THAM GIA GIẢI THƯỞNG

bottom of page