top of page

Hội Đồng Giám Khảo Quốc Tế
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK 2023 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Đồng Giám Khảo vì những đóng góp vô giá và sự khắt khe của mình trong việc đưa GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VMARK 2023 trở nên xuất sắc.

Một vài ý kiến quý báu mà Hội Đồng Giám Khảo đã chia sẻ

Juryboard 2023 web 2-01.png
Juryboard 2023 web 2-02.png

Giám Khảo Quốc Tế
2023 . Profile 

Một vài cảm nghĩ Ban giám khảo đã chia sẻ về Vmark

Passionate about Vmark Design Award?

Join our esteemed Panel of Judges and contribute your expertise to recognizing excellence on Vmarkaward.org.

Apply now to be a part of our dedicated judging team and play a crucial role in shaping the future of design.

Let your insights make a difference!

comment BGK
bottom of page