top of page
Neo 1

Giải Thưởng VMARK 2019
Nội Thất | Kiến Trúc

Chủ đề chính

"KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO"

winner 2019-02.png

Giải VÀNG 2019

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

XI PENTHOUSE

Designed by:

OUT 2 DESIGN

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Silk path grand resort & Spa | SAPA

Designed by:

YC Interior Design Company

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

ISHCMC SECONDARY LIBRARY

Designed by:

OUT 2 DESIGN

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

CORAL RESTAURANT

Designed by:

LUU VIET THANG

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

YOLA HEAD OFFICE

Designed by:

SOLID CO., LTD

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

TIFFANY TOPAZ VILLA

Designed by:

YC Interior Design Company

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Ngon Asia House_SaiGon

Designed by:

YC Interior Design Company

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

Eco Green

Designed by:

TTID Design Company

c0d3eb_93550c365ce34103b69a0d8bda92c165~mv2.webp

Project:

3M OFFICE

Designed by:

ADP ARCHITECTS

Giải Bạc 2019

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

Alana Nha Trang Hotel

HML ARCHITECTURE Company

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

RMIT CAMPUS

OUT 2 DESIGN

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

NGUYEN HOANG TU FLAGSHIP STORE

Res 5 Studio

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

TRILL BISTRO - HANOI

G.CONCEPT COMPANY

c0d3eb_a9aceb8a48e44525aca3b7dbf27bf56f~mv2.webp

GARDEN BAY SHOW GALLERY

TTID DESIGN COMPANY

View more:

bottom of page