top of page

ZANNIER Hội An Resort

Designed by:

Lưu Hoàng Anh Thi

Category:
Best Hospitality Design

Khai thác câu chuyện văn hóa bản địa vào một thời kỳ đặc trưng của vùng miền nội thất điểm xuyết bằng các đồ tạo tác của địa phương, lồng ghép hình tượng đặc trưng của văn hóa bản địa ứng dụng chất liệu đặc biệt sử dụng các vật dụng, vật liệu đặc biệt mang nét đặc trưng của bản địa Không gian có khả năng tái tạo như khung cảnh sinh hoạt riêng của người dân địa phương từ văn hóa truyền thống.

bottom of page