top of page
Application Form

FASHION DESIGN

Hình thức tham gia

Nộp hồ sơ giới thiệu về DN, cá nhân & Logo

Nộp album dự án thiết kế (chọn 1 trong 2 cách)

Hay upload File (PDF format, max 10MB)

Nộp bản vẽ minh họa, thuyết minh ý tưởng

Nộp video clip của dự án (không bắt buộc)

Ảnh tác giả | nhóm (dùng trình chiếu khi trao giải)

Upload File (max 2MB)
bottom of page