top of page

Hội đồng Giám khảo Quốc tế
GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK 2023 

INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN

Juryboard 2023 web 2-01.png
Juryboard 2023 web 2-02.png

Giám Khảo Quốc Tế
2023 . Profile 

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ VIỆT NAM VMARK 

THAM GIA GIẢI THƯỞNG 2024

"Giải thưởng Thiết kế Việt Nam VMARK nhằm tôn vinh và phát huy những thành tựu thiết kế nổi bật nhất trong các ngành và đa dạng các lĩnh vực."

VMARK Award Submission

INTERIOR . ARCHITECTURE  /  PRODUCT 

FASHION  /  GRAPHIC . MULTIMEDIA

ĐĂNG KÝ VMARK

 

Đăng Ký Sớm 

01 . 12 . 2023

Đăng Ký Giải Thưởng      

01 . 03 . 2024 | 30 . 06 . 2024

Hạn Cuối Nộp Giải Thưởng

30 . 06 .  2024

bottom of page